สวมใส่สบาย
ตรงต่อเวลา
มาตรฐานส่งออก

เรา ควีนแฟคทอรี่ ผู้ผลิตสินค้าสร้างแบรนด์ เพื่อแบรนด์ของคุณ ผลิต จัดจำหน่าย เสื้อโปโล เสื้อยืด เสื้อยูนิฟอร์ม หมวก แจ๊กเก็ต พร้อมงานโลโก้ เราส่งมอบงานให้กับ ลูกค้าองค์กร หน่วยงานร้านค้า มาแล้วกว่า 15 ล้านตัว

ลูกค้าของเรา

ขอขอบคุณทุกบริษัทที่ให้ความไว้วางใจ เลือกให้ควีนแฟคทอรี่ได้เป็นผู้ที่ทำให้บริษัทของคุณ มีภาพลักษณ์องค์กรที่ดี และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

01-01
01-02
01-03
01-04
01-05
01-06
01-07
01-08
01-09
02-01
02-02
02-03
02-04
02-05
02-06
02-07
02-08
02-09
02-10
02-11
02-12
02-13
02-14