หมวก

CAP

เหมาะทั้งในด้านแฟชั่นและการใช้งาน โดยหมวกแก๊ปจะเป็นหมวกที่มีปีกหมวกด้านหน้า จึงทำให้หมวกแก๊ปมีความสามารถในการป้องกันแดดได้ในระดับนึง โดยจะสามารถป้องกันแดดได้แค่ช่วงของใบหน้า​