Skip to content

เราผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปครบวงจร

บริษัท ควีนแฟคทอรี่ จำกัด เชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้ามาตลอด ระยะเวลากว่า 10 ปี ในการดำเนินธุรกิจ

2019-05-25

บริษัท ควีนแฟคทอรี่ จำกัด
QUEEN FACTORY CO., LTD.

บริการของเรา

ให้คำปรึษาในการเลือกแบบและเนื้อผ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณในราคาและคุณภาพที่ดีที่สุด

บริการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า ในรูปแบบที่ต้องการทั้งเสื้อยืด เสื้อโปโล และยูนิฟอร์ม ขั้นต่ำ 200 ตัว พร้อมส่ง

จัดหาวัตถุดิบคุณภาพดี ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจการตัดเย็บ โดยช่างผู้ชำนาญ ให้เป็นไปในระดับมาตรฐาน

จัดทำการสกรีน และการปัก ด้วยเครื่องจักรที่มีมาตรฐาน ทำให้งานทุกชิ้นคงคุณภาพมาตรฐานเดียวกันและมีอายุารใช้งานยาวนาน

ตรวจสอบคุณภาพ ความเรียบร้อยของงานแต่ละชิ้น แพ็คกิ้งงานอย่างปราณีต เพื่อส่งถึงมือลูกค้าอย่างดีที่สุด

เลือกช่องทางการจัดส่งที่สะดวกรวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

พันธกิจ

พัฒนาสินค้าให้ทันสมัย ทั้งทางด้านการออกแบบและกระบวนการผลิตพัฒนาการบริการให้รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงต่อเวลา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าพัฒนาคุณภาพการผลิต กระบวนการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ยึดมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยบริการ คุณภาพ ตรงต่อเวลา และมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน​

Business Overview of Queen Factory

ผลิตเสื้อผ้า
สำเร็จรูป
ครบวงจร

มีการผลิตที่
มุ่งมั่นอย่าง
ต่อเนื่อง

ปรับปรุง
การผลิต
พัฒนาศักยภาพ

สร้างความ
มั่นใจให้กับ
ลูกค้าว่าจะได้รับ
สินค้าที่ถูกต้อง
และตรงเวลา

นึกถึงความ
พึงพอใจของ
ลูกค้าอย่าง
เคร่งครัด

Work Process

ขั้นตอนการทำงานในแต่ละขั้นตอนของเรา มีความใส่ใจในรายละเอียด ก่อนที่จะส่งของให้ถึงมือลูกค้า เรายึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

รับบรีฟและนำเสนอรูปแบบเสื้อและเนื้อผ้า
ระยะเวลา 2-3 วัน
ขั้นตอนที่ 2
จัดทำรูปแบบเสื้อตัวอย่างให้พิจารณา
ระยะเวลา 7-10 วัน
ขั้นตอนที่ 4
อนุมัติการออกแบบและลักษณะเนื้อผ้า
ระยะเวลา 1-2 วัน
ขั้นตอนที่ 6
ตรวจสอบคุณภาพความเรียบร้อย
ระยะเวลา 3 วัน
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 1
เสนอราคา
ระยะเวลา 2 วัน
ขั้นตอนที่ 3
ปรับปรุงแก้ไข
ระยะเวลา 1-2 วัน
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการผลิตตามจำนวน
ระยะเวลา 30-60 วัน
ขั้นตอนที่ 7
จัดส่งมอบสินค้า
ระยะเวลา 1 วัน